McDonalds Cup

Jak se zúčastnit

Do žákovského fotbalového turnaje McDonald’s Cup můžete zapojit všechny kluky a holky ve věku 6-11 let z vaší třídy. Stačí poprosit učitele, aby vám pomohl se založením profilu vašeho týmu na našem webu. McDonald’s Cup se hraje ve dvou kategoriích – A (kluci a holky ve věku 6-9 let), B (kluci a holky ve věku 10-11 let). Za svoji třídu můžete sestavit i dvě a více družstev. Začíná se třídním a školním kolem. Nejlepší tým z vaší školy postupuje okresními a krajskými koly až k celorepublikovému finále – Svátek fotbalu, kde se rozhodne o absolutním vítězi turnaje!

1. Postavte školní tým

Sestavte tým dětí od 6 do 11 let. Podporujte v dětech chuť sportovat.

2. Registrujte se na webu

Nezapomeňte včas založit týmový profil. Je to snadné a zvládnete to za pár minut.

3. Hrajte!

A teď je to jen na vás a vašich svěřencích. Poctivě trénujte, užívejte si hru a směřujte k republikovému finále! Hodně štěstí!


McDonald's Cup v průběhu školního roku

třídní a školní kola soutěže září 2019 – 20. 3. 2020
okrsková a okresní finále 23. 3. – 4. 5. 2020, podle TL krajů*
Okresní finále musí končit nejméně jeden týden před termínem konání krajského finále
krajská finále 11. 5. - 20. 5. 2020
republikové finále, svátek fotbalu - kategorie B 2. – 3. června 2020, AGC Aréna Na Stínadlech, FK Teplice

Organizační výbor

Průběh turnaje koordinuje a řídí Organizační výbor turnaje (OVT), který plánuje harmonogram příslušného ročníku, upřesňuje pravidla a informuje a školí organizátory soutěže v krajích a okresech. Vydává rovněž aktualizované metodické pokyny pro okresní a krajské garanty turnaje. Organizuje seminář pro předsedy okresních a členy krajských štábů, který se koná 13. listopadu 2019 10:30 hod v hotelu Iris Eden, Praha 10 – Vršovice (stadion SK Slavia). Dále Organizační výbor turnaje zabezpečuje marketingovou a mediální podporu turnaje, distribuci pravidel a spolu s logistickou firmou rozesílá ceny pro okrsková, okresní a krajská finále pro obě vypsané kategorie. Pravidelně aktualizuje webové stránky turnaje. Materiálně zabezpečuje doprovodné akce při krajských finále a Svátku fotbalu. Přiděluje krajským a okresním štábům finanční prostředky na zabezpečení soutěže. Je rovněž konečným odvolacím orgánem soutěže v případě protestů, připomínek a námětů v organizaci a řízení soutěže v průběhu celého školního roku.

Krajští garanti

Koordinují organizaci turnaje ve svém kraji, zejména pak pořádají krajské semináře pořadatelů ve své působnosti a krajské finále soutěže. K tomu rovněž účelně využívají finančních prostředků přidělených Organizačním výborem turnaje. Rovněž informují OVT o změnách v okresních garantech a navrhují případné změny v organizaci turnaje ve svém kraji podle aktuálních podmínek.

Okresní garanti

Koordinují činnost na školách příslušného okresu, stanoví počet a postupový klíč okrskových finále a organizují okresní finále. Těžiště činnosti a koordinace soutěže leží právě na členech okresních štábů. Pro urychlení komunikace mezi okresními štáby soutěže a jednotlivými školami se doporučuje využít pořadatelské sekce na webových stránkách turnaje. Podrobnosti o těchto možnostech se okresní garanti dozví na semináři pořadatelů.

Školní garant turnaje

Školní garant turnaje (učitel, trenér, rodič...) je v kontaktu s okresním štábem a organizuje turnaj na škole, případně ve svém okrsku. Přihlašuje družstva do okrskových (okresních) kol. Ředitel podpisem soupisky potvrzuje, že se jedná o žáky příslušné školy. Přihlášku do turnaje najdete na www.mcdonaldscup.cz. - online přihlášení odstraňuje papírování a další výhodou je automatická registrace/přihlášení do turnaje i do soutěže Srdcem spolu. Soupisku předkládá vedoucí týmu při prezenci řediteli příslušného kola na základě informací z propozic. Pokud nemá soupiska předepsané náležitosti, má pořadatel právo start družstva odmítnout.

Rozdělení do spádových oblastí

McDonald's Cup je postupový turnaj školních družstev; začíná třídním a školním kolem, kterého se mohou z jedné třídy zúčastnit i dvě a více družstev. Tuto část doporučujeme hrát dlouhodobě a závěrečný turnaj školy pak určí vítěze. Vítězná třída postupuje do okrskového, nebo přímo do okresního kola. Vítězové okresů se setkávají na krajském finále, vyvrcholením příslušného ročníku McDonald's Cupu je pak Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších družstev z krajů.

Kód kraje

Okresy

, {{okres.nazev}}

Kontakt

Napište nám