McDonalds Cup

Politika ochrany osobních dat společnosti McDonald's na internetu

Společnost McDonald's považuje za svou povinnost informovat všechny své zákazníky o své politice ochrany osobních dat na internetu. Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost McDonald's vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků těchto internetových stránek.

Informace, které shromažďujeme a jejich využití

McDonald's schraňuje pouze osobní údaje (křestní jména, příjmení, adresy a e‑mailové adresy), které nám dobrovolně poskytnete. Vaše osobní údaje shromažďujeme například proto, abychom získali zpětnou vazbu na naše www stránky a produkty nebo abychom vás zapojili do některé z našich soutěží.

Předávání osobních údajů

McDonald's může předávat osobní údaje pouze v rámci společností McDonald's. Do společnosti McDonald's patří ředitelství McDonald's ČR, provozovatelé naší licence - franšízanté a vedoucí našich firemních restaurací. Využívání těchto informací společností McDonald's bude samozřejmě probíhat v úplném souladu s politikou ochrany osobních dat. Příležitostně, s Vaším svolením, Vám můžeme posílat reklamní informace, jako např. kupóny na slevy, informace o nových nabídkách výrobků atd. Nebudete-li mít o takové informace zájem, zasílat Vám je nebudeme.

Společnost McDonald's ČR spolupracuje se společnostmi, které jí poskytují různé služby, jako je vyřizování objednávek, propagaci, správu technického servisu pro naše internetové stránky, atd. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s Vašimi osobními údaji. Naši partneři však s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

Společnost McDonald's ČR neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám mimo McDonald's. Příležitostně Vám však můžeme, samozřejmě jen s Vaším svolením, zasílat jménem našich obchodních partnerů informace o jejich službách a produktech, které by Vás mohly zajímat. Můžete být požádáni o sdělení, zdali si tyto informace přejete. Pokud ano, společnost McDonald's ČR garantuje, že nepředá Vaše údaje svým partnerům, ale bude je zasílat poštou nebo e-mailem sama jménem těchto společností.

McDonald's si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, k splnění Vašich požadavků nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Naše politika ochrany soukromí dětí

Společnost McDonald's ČR přistupuje velice citlivě k soukromým záležitostem. Jsme hrdí na naše dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky. Zejména opatrní jsme při komunikaci s našimi nejcennějšími zákazníky - s dětmi.

Na našich stránkách je velice široká nabídka pro děti, jako hry a soutěže, u kterých dítě nemusí uvádět žádné osobní údaje. U dětí do 15-ti let požadujeme jenom základní osobní údaje (např. jejich e-mailovou adresu), abychom mohli odpovědět na jejich dotazy. Například můžeme žádat od dítěte jeho e-mailovou adresu, abychom mu mohli poslat screen saver, nebo ho zapojit do soutěže, ale tuto adresu zase rychle z našeho systému vymažeme. Můžeme rovněž požádat dítě o e-mailovou adresu rodiče, abychom ho mohli informovat nebo požádat o jeho souhlas. Od dětí mladších 15 let nebudeme žádat podrobnější informace jako je poštovní adresa nebo telefonní číslo bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka. McDonald's rovněž nebude podmiňovat účast dítěte na jakýchkoliv on-line aktivitách poskytnutím důvěrnějších informací, než jaké budou nutné pro jeho zapojení do této činnosti.

Osobní údaje získané od dětí budou použity výhradně společností McDonald's ČR nebo jinými subjekty, které provádějí technický a další servis McDonald's. Jde například o subjekty, které poskytují servis při vylepšování našich www stránek a plní další související požadavky. Osobní údaje získané od dětí nebudou prodávány ani poskytovány třetím stranám.

Žádáme rodiče, aby zodpovědně sledovali a dohlíželi na aktivity svých dětí na internetu.

Přístup

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, máte plně pod kontrolou. Pokud si přejete opravit osobní data, které o Vás máme, nebo pokud chcete změnit nastavení kontaktu s námi a našimi s partnery, můžete nás o tom informovat na naší níže uvedené e-mailové nebo poštovní adrese.

Domníváte-li se či zjistíte-li, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu.

Jestliže chcete opravit, vymazat nebo pozastavit využívání osobních údajů, které jste nám o sobě poskytli, vyplňte, prosím, přiložený formulář.

Pokud chcete opravit, vymazat, nebo pozastavit využívání osobních údajů, které jste nám poskytli o vašich dětech, vyplňte, prosím, přiložený formulář.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk daného počítače. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky McDonald's ČR používají cookies proto, aby mohly lépe uspokojovat Vaše potřeby při používání internetu. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na našich stránkách. Můžeme rovněž využít cookies, abychom si Vás pamatovali, když se vrátíte na naši stránku nebo také můžeme pomocí cookies řídit většinu soutěží a usnadnit tak vaše aktivity na stránkách McDonald's. V těchto případech můžeme spojovat osobní údaje se souborem cookies.

Ve svém internetovém prohlížeči vyberte příslušnou volbu, pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby vám prohlížeč použití cookies oznámil. Klikněte na sekci „Help“ na Vašem prohlížeči a zjistěte, jak si můžete změnit nastavení cookies. Pokud zablokujete všechny cookies, nebudete moci využívat výhody všech funkcí na této stránce.

Odkazy na jiné stránky

Na našich stránkách nabízíme propojení na weby, které nejsou spravovány společností McDonald's ČR. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, měli byste se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Neneseme odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Další stránky společnosti McDonald's ČR

Všechny stránky McDonald's, které spravuje McDonald's ČR jsou v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů. Stránky spravované McDonald's ČR ctí ve všech případech vůči svým zákazníkům, které jsou shrnuty v politice ochrany osobních údajů.

Internetové stránky franšízinku

Mnoho restaurací McDonald's jsou vlastněny a spravovány franšízanty - provozovateli licence McDonald's, kterými jsou nezávislí podnikatelé a podnikatelky. Někteří z nich mají rovněž své vlastní internetové stránky. V mnoha případech se tyto stránky franšízantů řídí politikou ochrany osobních údajů McDonald's. Zkontrolujte si však, prosím, jaké zásady ochrany osobních údajů jsou platné na každé takovéto stránce.

Změny naší politiky ochrany osobních dat

Společnost McDonald's ČR může v případě potřeby politiku ochrany osobních dat pozměnit, proto doporučujeme, abyste si tyto informace čas od času zkontrolovali.

Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.

Vlastnická práva

Společnost McDonald's ČR si vyhrazuje autorská práva na celý obsah těchto stránek, a to jak na design, text, software, technické náčrty, konfigurace, grafiku či uspořádání. Obsah těchto stránek se nesmí pozměňovat, kopírovat, šířit, reprodukovat, znovu publikovat, zobrazovat, zasílat, stahovat, přenášet, nesmí být součástí jiných materiálů, nesmí se prodávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, ať již v celku nebo po částech. Dále není dovoleno vyjímat, shromažďovat nebo sbírat elektronickými prostředky nebo jiným způsobem žádná data nebo datová pole z těchto stránek.

Všechny nadpisy stran, grafika, emblémy ikon a texty jsou ochrannými známkami, obchodními známkami nebo obchodní úpravou společnosti McDonald's ČR. Nesmí tedy být kopírovány, napodobovány nebo používány v celku ani po částech. Další obchodní známky, registrované obchodní známky, jména produktů a názvy společností nebo loga zobrazená na těchto stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Produkty a procesy společnosti McDonald's jsou chráněny patenty a jsou předmětem dalších obchodních tajemství a vlastnických práv.

Veškerý software, včetně všech prvků, které software generuje, kódu a dat spojených se softwarem (dále jen „SW“), jež jsou použity nebo jsou dostupné na těchto stránkách, lze používat výlučně k přístupu k těmto stránkám. Lze je rovněž použít pro účely, jež jsou výslovně uvedeny na těchto stránkách za předpokladu, že takové užití nevystavuje společnosti McDonald's konkurenci nebo jí nepůsobí újmu. Společnost McDonald's si ponechává plné zákonné právo v celém jeho rozsahu na všechna autorská práva na SW, který se nesmí kopírovat, šířit, prodávat, upravovat, dekompilovat, zpětně konstruovat nebo rozebírat. Je zakázáno vytvářet výrobky, jež by byly odvozeny z jakéhokoli SW.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Odpovědnost a právní příslušnost

Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považovány za oddělitelné od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 4.01 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 2.1.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s důrazem na splnění pravidel úrovně A, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 31. 3. 2005).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních dat společnosti McDonald's na internetu, kontaktujte nás, prosím, na adrese:

McDonald´s ČR, spol. s. r. o.
PR oddělení
Oregon House
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5

Kontakt

Napište nám