McDonalds Cup

Pravidla

PDF obsahující pravidla turnaje pro ročník 2019/2020, si můžete stáhnout kliknutím na následující tlačítko:

Pravidla v PDF

Níže naleznete základní pravidla turnaje.


Hřiště:
Plocha o velikosti poloviny fotbalového hřiště (na šířku), minimální rozměry 50 x 30 m (viz nákres a technická poznámka).

Rozměry hrací plochy malého hřiště

Technická poznámka:
Rozměry hrací plochy malého hřiště (dále jen „malé hřiště“) jsou dány rozměry poloviny hrací plochy velkého hřiště, s maximálním důrazem na bezpečnost hráčů. Pojmem „zmenšené hřiště“ je také míněna hrací plocha tzv. „zmenšeného hřiště“.

Počet hráčů:
Na soupisku lze zapsat maximálně 14 hráčů.
V poli může nastoupit maximálně 7 hráčů; brankář může hrát rukama pouze ve vymezeném prostoru. Počet hráčů v poli může být upraven dle podmínek a možností pořadatele; po dohodě vedoucích družstev, maximální úprava 5+1.

Střídání hráčů:
„Hokejové“ v průběhu hry střídající hráč musí jako první opustit hrací plochu v prostoru, kde je trenér (učitel) a náhradní hráči.

Hrací doba:

 • kategorie A – 2 x 20 min (vždy s přestávkou)
 • kategorie B – 2 x 25 min (vždy s přestávkou)

V případě turnajového způsobu je možno hrací dobu upravit dle potřeby se souhlasem všech vedoucích družstev a vzhledem k možnostem účastníků, pořadatel může stanovit jako minimální hrací dobu 2x10 min – s přestávkou pro výměnu stran.

Branka:
Rozměry 5 x 2 m na minifotbal, u školních kol podle podmínek i branky na házenou.

Míč:
Fotbalový velikosti č. 4 (menší průměr, lehčí).

Výstroj:
Není povolena obuv s koženou podrážkou a vyměnitelnými kolíky, dresy – stejná barva u jednoho mužstva, brankář barevně odlišený od spoluhráčů i soupeře.

Rozhodčí:
Z řad učitelů, trenérů, rodičů, ale i žáků starších ročníků ZŠ (8., 9. třída) okresní, krajská finále a Svátek fotbalu – kvalifikovaný rozhodčí (pro turnaj McDonald’s Cup je možné využít i projektu mladých rozhodčích v rámci FAČR, seznamy rozhodčích jsou k dispozici na příslušných KFS).

Stravování a cestovní výdaje:
V režii účastníků.

Zdravotník:
Za zdravotní službu zodpovídá pořadatel akce, účastníci soutěže musí mít u sebe karty zdravotní pojišťovny.

Hřiště, míče:
Zabezpečuje pořadatel akce.

Poznámky k pravidlům

Míč v zázemí

Za postranní čarou – autové vhazování provádí hráč družstva, které se neprovinilo (obě ruce s míčem za hlavou)

Míč za brankovou čarou

 1. Vinou útočícího družstva – hru zahajuje brankář libovolným způsobem (rukou, nohou, ze země; z ruky).
 2. Vinou bránícího družstva – útočící družstvo provádí rohový kop cca ze vzdálenosti 12 m od brankové tyče, u které míč přešel za brankovou čáru – vzdálenost je nutno vyznačit čárou nebo metou.

Hra brankáře

 • Míč za brankovou čarou: brankář musí rozehrát vždy z brankového území a to do poloviny hřiště. Míče se musí dotknout některý z hráčů na této polovině hřiště; nestačí odraz od země. Porušení pravidla se trestá přímým volným kopem z poloviny hřiště.
 • Brankář chytí míč ze hry do rukou:
  1. Jestliže brankář rozehrává míč z brankového území, musí rozehrát vždy do vlastní poloviny hřiště. Míče se musí dotknout některý z hráčů na hrací ploše. Porušení se trestá přímým volným kopem z poloviny hřiště.
  2. Jestliže brankář položí míč na zem – míč je ve hře (soupeř může brankáře atakovat), nesmí míč opět vzít do rukou. Míč může nohou rozehrát i přes půlící čáru.
 • Malá domů je zakázaná: pokud brankář zahraje míčem rukou v brankovém území poté, co mu jej úmyslně nohou přihrál spoluhráč – trestá se pokutovým kopem.

Nedovolená hra

 • Držení, strkání, podrážení, vrážení rukama apod., hra rukama u hráčů v poli po celé ploše hřiště u brankáře ve vzdálenosti větší než 10 m od branky.
 • Při rozehrání volného přímého, nepřímého a rohového kopu musí stát hráči útočícího družstva minimálně 3 m od brankáře.

Tresty

 • Nedovolená hra se trestá přímým kopem, z něhož může být přímo dosaženo branky, bránící družstvo může postavit tzv. „zeď“ z vlastních hráčů minimálně 6 m od míče.
 • Při pokutovém kopu, který se provádí za nedovolenou hru v pásmu 10 m od branky ze vzdálenosti 8 m od středu branky, není zeď povolena, všichni hráči mimo střílejícího musí stát za míčem ve směru od branky, na níž se kop provádí – mimo území vymezeného pro hru brankáře rukou.
 • Za zvláště hrubé fauly či nesportovní výroky je možno hráče napomenout (žlutá karta), při opakování nebo provinění jiným hrubým způsobem i vyloučit (červená karta), popř. vyloučit do konce utkání i bez napomenutí. Družstvo pak hraje oslabeno (pozor při střídání).
 • Klesne-li počet hráčů pod 6 (včetně brankáře), hra končí pro nedostatečný počet hráčů, toto mužstvo prohrává s výsledkem 0:3, je-li výsledek v danou chvíli na hřišti pro vítězné družstvo příznivější, ponechává se v platnosti.
 • Družstvo, které odmítne nastoupit k plánovanému utkání dle rozpisu, je diskvalifikováno, prohrává kontumačním výsledkem 0:3 a je ve výsledkové listině uvedeno mimo pořadí. Jeho případné výsledky z předcházejících utkání se do turnaje nezapočítávají (anulují se).

Netrestá se

 • postavení mimo hru (ofsajd)

Výjimky pro školní kola

 • počet hráčů – může být i nižší, ne však méně než 5 hráčů v poli
 • velikost branky – možno využít i házenkářských
 • velikost hřiště – může být i menší, ne však menší rozměrů házenkářského hřiště

Stanovení pořadí ve skupině

 • Vítězem soutěže nebo její skupiny je družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů.
 • V případě shodného počtu bodů více družstev rozhoduje o pořadí postupně:
  1. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání
  2. brankový rozdíl ze vzájemných utkání
  3. vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
  4. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži
  5. vyšší počet vstřelených branek v soutěži
  6. los

Určení postupujícího v případě nerozhodného výsledku

 • Utkání čtvrtfinále, semifinále, finále – 5 pokutových kopů, případně dále po jednom pokutovém kopu až do rozhodnutí dle FAČR.

Kontakt

Napište nám